SẢN PHẨM MỚI

2,520,000
4,150,000

Ghế ăn bằng gỗ

Ghế Biblio Chair WC591

1,590,000

Ghế phòng chờ

Ghế MIL Armchair WC598

19,500,000
11,950,000

Ghế ăn bằng gỗ

Ghế Naga Armchair WC587

4,500,000

Ghế ăn bằng gỗ

Ghế Haro WC546

5,900,000
4,900,000
2,350,000

GHẾ CAFE & NHÀ HÀNG

Ghế I-Po Step Stool WC610

2,690,000

Ghế ăn bằng gỗ

Ghế Rori Chair WC588

2,950,000

Ghế ăn nệm da chân sắt

Ghế Nim Chair WC608

3,750,000

Ghế ăn bằng sắt

Ghế Rori Easy Armchair WC589

3,650,0003,950,000

Sản phẩm bán chạy

Ghế ăn bằng gỗ

Ghế 2C2D WC491

4,890,000

Ghế ăn bằng gỗ

Ghế Curvy 07 WC484

5,550,000

Ghế ăn bằng gỗ

Ghế Curvy G WC487

4,890,000

Ghế ăn bằng gỗ

Ghế Birdie WC411

3,700,000

Ghế ăn bằng nhựa

Ghế Doga Armchair WC186

2,450,000
2,340,000
2,170,000

Ghế ăn bằng nhựa

Ghế Costa Chair WC271

1,820,000

Ghế ăn bằng nhựa

Ghế Costa Bistrot Nardi WC048

1,600,000
2,180,000

Ghế ăn bằng nhựa

Ghế Gardenia Armchair WC402

1,910,000

GHẾ CAFE & NHÀ HÀNG

Ghế Gấp Zac Classic Chair WC173

1,620,000

Ghế ăn bằng nhựa

Ghế Bit Chair WC175

2,110,000

GHẾ PHÒNG ĂN

3,150,000

Ghế ăn nệm vải chân sắt

Ghế Ăn Stamp Armchair Segis WC343

4,250,000

Ghế ăn nệm da chân sắt

Ghế Rope chair WC025

5,530,000
3,030,000

Ghế ăn bằng gỗ

Ghế Grado Arm Chair WC141

3,500,000

Ghế ăn bằng gỗ

Ghế Haro WC546

5,900,000

Ghế ăn nệm da chân sắt

Ghế Motiz Chair WC544

2,190,000

Ghế ăn bằng gỗ

Ghế 2C2D WC491

4,890,000

Ghế ăn nệm vải chân sắt

Ghế Lenox WC494

2,450,000

Ghế ăn bằng gỗ

Ghế Tokyo WC488

3,190,0003,990,000

GHẾ QUẦY BAR

GHẾ VĂN PHÒNG

Ghế giám đốc

Ghế Sunstar GVP148

8,900,000
4,350,000

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế Active GVP127

8,190,000

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế Wesley GVP125

5,950,000

Ghế giám đốc

Ghế Apex GVP119

6,700,000

Ghế nhân viên

Ghế Mandy GVP237

2,890,000

Ghế giám đốc

Ghế Floria GVP120

5,950,000

Ghế nhân viên

Ghế Bowery GVP233

10,790,000

Ghế chân quỳ

Ghế Bernie GVP194

2,150,000

Ghế chân quỳ

Ghế Tampa GVP198

2,300,000

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế Stamp GVP097

7,090,000

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế Stamp GVP088

6,390,000

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế Chân Quỳ Stamp GVP086

5,350,000

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế Stamp GVP096

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế Dragonfly GVP168

5,500,000

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế Stamp GVP087

7,490,000

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế Dragonfly GVP084

3,550,000

BÀN

PHỤ KIỆN

KHÁCH HÀNG