Sản phẩm bán chạy - Best selling

4,950,000

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế làm việc Zeat arm chair WC013

3,890,000
4,476,000
5,750,000
2,964,500
2,574,000
2,490,000
1,760,000
2,400,000

Ghế ăn bằng nhựa

Ghế Gardenia Armchair WC402

2,250,000
2,321,000

Sản phẩm mới - NEW PRODUCT

14,190,00022,275,000

Ghế phòng chờ

Agent Sofa WC419

Ghế ăn bằng gỗ

Ghế Birdie WC411

3,950,000

Ghế quầy bar

Ghế Bar Freja WC418

1,450,000
3,465,000
2,690,000
2,650,000
3,350,000
1,690,000

GHẾ PHÒNG ĂN - DINING CHAIR

Ghế ăn bằng gỗ

Ghế Blow chair Kian WC140

3,490,000

Ghế ăn nệm vải chân sắt

Ghế Ăn Stamp Armchair Segis WC343

4,350,000

Ghế ăn nệm da chân sắt

Ghế Rope chair WC025

4,334,000
5,621,000
1,690,000

Ghế ăn bằng gỗ

Ghế Wishbone Chair WC375

2,350,000
4,147,000

Ghế ăn bằng gỗ

Ghế Grado Arm Chair WC141

4,270,000
3,740,000

Ghế ăn bằng gỗ

Ghế Astras chair Kian WC123

3,828,000

BÀN - TABLES

GHẾ QUẦY BAR - BAR STOOL

GHẾ VĂN PHÒNG - OFFICE CHAIR

Ghế giám đốc

Ghế Sunstar GVP148

11,500,000
5,990,000

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế Active GVP127

9,900,000

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế Wesley GVP125

7,900,000

Ghế giám đốc

Ghế Apex GVP119

7,200,000

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế Stamp GVP097

7,900,000

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế Dragonfly GVP168

4,790,000

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế Stamp GVP087

7,690,000

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế Dragonfly GVP084

3,250,000

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế Chân Quỳ Stamp GVP086

5,200,000

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế Stamp GVP088

9,500,000

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế Stamp GVP096

6,600,000

Ghế giám đốc

Ghế Luxy GVP123

6,900,000
4,200,000

Ghế giám đốc

Ghế Floria GVP120

7,300,000
3,250,000
4,290,000
5,490,000

PHỤ KIỆN - Accessories