Sản phẩm bán chạy - Best selling

4,950,000

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế làm việc Zeat arm chair WC013

3,890,000
4,476,000
5,750,000
3,500,000

Ghế ăn bằng nhựa

Ghế Doga Armchair WC186

2,964,500
2,690,000
2,490,000
2,002,000
1,760,000
2,400,000

Ghế ăn bằng nhựa

Ghế Gardenia Armchair WC402

2,250,000

Ghế ăn bằng nhựa

Ghế Bit Chair WC175

2,321,000

Sản phẩm mới - NEW PRODUCT

Ghế chân quỳ

Ghế Titus GVP224

1,790,000

Ghế chân quỳ

Ghế Barret GVP223

3,190,000
1,650,000

Ghế nhân viên

Ghế Delas GVP221

1,790,000

Ghế nhân viên

Ghế Varion II GVP220

3,950,000

Ghế chân quỳ

Ghế Yun GVP219

2,690,000

Ghế nhân viên

Ghế Kute GVP218

2,850,000
3,465,000
2,690,000
2,650,000
3,350,000
1,690,000

GHẾ PHÒNG ĂN - DINING CHAIR

Ghế ăn bằng gỗ

Ghế Blow chair Kian WC140

3,490,000

Ghế ăn nệm vải chân sắt

Ghế Ăn Stamp Armchair Segis WC343

4,350,000

Ghế ăn nệm da chân sắt

Ghế Rope chair WC025

6,150,000
5,621,000
1,690,000

Ghế ăn bằng gỗ

Ghế Wishbone Chair WC375

2,350,000

Ghế ăn bằng gỗ

Ghế Bàn Ăn Tucana WC126

4,147,000

Ghế ăn bằng gỗ

Ghế Grado Arm Chair WC141

4,270,000
3,740,000

Ghế ăn bằng gỗ

Ghế Astras chair Kian WC123

3,828,000

BÀN - TABLES

GHẾ QUẦY BAR - BAR STOOL

GHẾ VĂN PHÒNG - OFFICE CHAIR

Ghế giám đốc

Ghế Sunstar GVP148

11,500,000
5,990,000

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế Active GVP127

9,900,000

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế Wesley GVP125

7,900,000

Ghế giám đốc

Ghế Apex GVP119

7,200,000

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế Stamp GVP097

7,900,000

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế Dragonfly GVP168

4,790,000

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế Stamp GVP087

7,690,000

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế Dragonfly GVP084

3,250,000

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế Chân Quỳ Stamp GVP086

5,200,000

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế Stamp GVP088

9,500,000

Ghế bàn học & bàn làm việc

Ghế Stamp GVP096

6,600,000

Ghế giám đốc

Ghế Luxy GVP123

6,900,000
4,200,000

Ghế giám đốc

Ghế Floria GVP120

7,300,000
3,250,000
4,290,000
5,490,000

PHỤ KIỆN - Accessories