Hiển thị một kết quả duy nhất

1,990,0002,650,000
2,550,0004,590,000
3,590,0003,990,000
4,750,0004,850,000
2,550,0004,590,000
2,450,0004,090,000
error: Do not copy!