Hiển thị một kết quả duy nhất

4,750,0004,850,000
2,550,0004,590,000
2,450,0003,390,000
2,450,0004,090,000
2,550,0004,590,000
1,990,0002,650,000
3,690,0005,550,000
error: Do not copy!