WIN CHAIR tập trung cung cấp sản phẩm ghế tốt, chất lượng, giúp khách hàng có trải nghiệm tốt hơn về chỗ ngồi. Hoàn thiện nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng và hậu mãi. Quyết tâm xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo, thân thiện, đoàn kết hết lòng vì khách hàng.

Cao Thang
CEO / Founder

Chỗ ngồi thoải mái giúp nâng cao hiệu suất sáng tạo và làm việc.

THUY DAO
Public Relations

Tiết kiệm cho khách hàng chính là tiết kiệm cho chính mình.

ANH VU
Marketing Manager

Chất lượng luôn là bài toán khó mà hàng ngày chúng tôi phải giải quyết.

THU PHUONG
Customer Support

Ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng và hậu mãi.